Valsts Zemes dienests

Reģionālās nodaļas

Rīgas reģionālā nodaļa

Rīgas reģionālā nodaļa

Adrese

Puškina iela 14, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvia

Norises laiks

9.00 - 16:00 | 01.04., 02.04., 03.04.

Dalīties

Kontaktpersona

Iveta Ciganova, Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29101329 Iveta.ciganova@vzd.gov.lv

Mājas lapa

https://www.vzd.gov.lv/lv/

Pieteikšanās

Viena diena no piedāvātajiem datumiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā.

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot e-pastu uz iveta.ciganova@vzd.gov.lv līdz 30.martam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Piedāvājums trīs studentiem (Rīgā) praktiski iepazīties ar būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas procesu, kopā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu, dodoties uz kādu no objektiem Proti, kā tiek noteikta ēkas kontūra, citu ēkas raksturojošo datu iegūšana apvidū, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana, kas nepieciešama būves datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā.  Iespēja iegūt praktiskās zināšanas un iemaņas būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Vidzemes reģionālā nodaļa

Adrese

Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201, Latvia

Norises laiks

9.00 – 16.00 | 01.04., 02.04., 03.04.

Dalīties

Kontaktpersona

Iveta Ciganova, Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29101329 Iveta.ciganova@vzd.gov.lv

Mājas lapa

https://www.vzd.gov.lv/lv/

Pieteikšanās

Viena diena no piedāvātajiem datumiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā.

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot e-pastu uz iveta.ciganova@vzd.gov.lv līdz 30.martam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Piedāvājums diviem studentiem (vienam Madonā un vienam Valmierā) praktiski iepazīties ar būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas procesu, kopā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu, dodoties uz kādu no objektiem Proti, kā tiek noteikta ēkas kontūra, citu ēkas raksturojošo datu iegūšana apvidū, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana, kas nepieciešama būves datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā.  Iespēja iegūt praktiskās zināšanas un iemaņas būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Kurzemes reģionālā nodaļa

Adrese

Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401, Latvia

Norises laiks

9.00 – 16.00 | 01.04., 02.04., 03.04.

Dalīties

Kontaktpersona

Iveta Ciganova, Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29101329 Iveta.ciganova@vzd.gov.lv  

Mājas lapa

https://www.vzd.gov.lv/lv/

Pieteikšanās

Viena diena no piedāvātajiem datumiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot e-pastu uz iveta.ciganova@vzd.gov.lv līdz 30.martam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Piedāvājums vienam studentam (Liepājā) praktiski iepazīties ar būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas procesu, kopā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu, dodoties uz kādu no objektiem Proti, kā tiek noteikta ēkas kontūra, citu ēkas raksturojošo datu iegūšana apvidū, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana, kas nepieciešama būves datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā. Iespēja iegūt praktiskās zināšanas un iemaņas būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Zemgales reģionālā nodaļa

Adrese

Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, Latvia

Norises laiks

9.00 – 16.00 | 01.04., 02.04., 03.04.

Dalīties

Kontaktpersona

Iveta Ciganova, Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29101329 Iveta.ciganova@vzd.gov.lv  

Mājas lapa

https://www.vzd.gov.lv/lv/

Pieteikšanās

Viena diena no piedāvātajiem datumiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā.

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot e-pastu uz iveta.ciganova@vzd.gov.lv līdz 30.martam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Piedāvājums trīs studentiem (Jelgavā) praktiski iepazīties ar būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas procesu, kopā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu, dodoties uz kādu no objektiem Proti, kā tiek noteikta ēkas kontūra, citu ēkas raksturojošo datu iegūšana apvidū, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana, kas nepieciešama būves datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā.  Iespēja iegūt praktiskās zināšanas un iemaņas būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Latgales reģionālā nodaļa

Adrese

Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401, Latvia

Norises laiks

9.00 – 16.00 | 01.04., 02.04., 03.04.

Dalīties

Kontaktpersona

Iveta Ciganova, Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29101329 Iveta.ciganova@vzd.gov.lv  

Mājas lapa

https://www.vzd.gov.lv/lv/

Pieteikšanās

Viena diena no piedāvātajiem datumiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā.

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot e-pastu uz iveta.ciganova@vzd.gov.lv līdz 30.martam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Piedāvājums trīs studentiem (Daugavpilī) praktiski iepazīties ar būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas procesu, kopā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu, dodoties uz kādu no objektiem Proti, kā tiek noteikta ēkas kontūra, citu ēkas raksturojošo datu iegūšana apvidū, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana, kas nepieciešama būves datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā.   Iespēja iegūt praktiskās zināšanas un iemaņas būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Vērtīgi atcerēties

Jāpadomā par laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem.