Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Strenču postenis)

Adrese

Ugunsdzēsēju iela 12, Strenči

Norises laiks

12:00-19:00 | 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Gusts Svarinskis, mob. t.: 29534765

Pieteikšanās

Interesenti un izglītības iestādes aicinātas iepriekš pieteikt savu apmeklējumu, sazinoties ar  Gustu Svarinski, mob. t.: 29534765

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

VUGD jau kopš 2007. gada piedalās Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanā, kas ļāvis iegādāties aprīkojumu un transportlīdzekļus, piedalīties apmācībās, informatīvajos pasākumos un tādējādi uzlabot dienesta profesionālās iespējas un sabiedrības informētību par rīcību ārkārtas situācijas. Eiropas dienā 9. maijā VUGD aicina ikvienu apmeklēt 92 ugunsdzēsības daļas un posteņus visā Latvijā un uzzināt par Eiropas Savienības ieguldījumu dienesta attīstībā, iepazīties ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju, tehniku un aprīkojumu, kā arī par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās.