Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Aizputes postenis)

Adrese

Ziedu iela 14a, Aizpute

Norises laiks

12:00-19:00 | 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Juris Plamše, mob. t.: 29176819

Pieteikšanās

Interesenti un izglītības iestādes aicinātas iepriekš pieteikt savu apmeklējumu, sazinoties ar Juri Plamši, mob. t.: 29176819

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

VUGD jau kopš 2007. gada piedalās Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanā, kas ļāvis iegādāties aprīkojumu un transportlīdzekļus, piedalīties apmācībās, informatīvajos pasākumos un tādējādi uzlabot dienesta profesionālās iespējas un sabiedrības informētību par rīcību ārkārtas situācijas. Eiropas dienā 9. maijā VUGD aicina ikvienu apmeklēt 92 ugunsdzēsības daļas un posteņus visā Latvijā un uzzināt par Eiropas Savienības ieguldījumu dienesta attīstībā, iepazīties ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju, tehniku un aprīkojumu, kā arī par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās.