Valsts robežsardzes koledža

Adrese

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Norises laiks

11:00-14:30 | 26. aprīlis

Dalīties

Kontaktpersona

Vladimirs Supe, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks, mob.tālr. 29155870, e-pasts vladimirs.supe@rs.gov.lv

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu e-pastā Vladimirs.Supe@rs.gov.lv

Dalīties

Vērtīgi atcerēties

Valsts robežsardzes koledžas apmeklētājiem ir atļauts fotografēt un filmēt, izņemot VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra šautuvi.

Pasākuma plānotais saturs

Programma:

  • 11:00-12:00 – dalībnieku reģistrācija;
  • 12:00-13:00 – filmas demonstrēšana, Informatīvais ziņojums par Valsts robežsardzes (VRS) darbību, funkcijām, mācībām Valsts robežsardzes koledžā (VRK) un uzņemšanas noteikumiem VRK profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” apguvei, VRS Aviācijas pārvaldes prezentācija;
  • 13:00-14:00 – mācību korpusa, robežuzraudzības un robežpārbaudes tehnisko līdzekļu, bruņojuma, speciālo līdzekļu un trauksmes grupas ekipējuma, dienesta viesnīcas, Valsts robežsardzes tehnikas, Profesionālās un taktiskās apmācības centra apskate;
  • 14:00-14:30 – ieskats Kinoloģijas dienesta un Kinoloģijas centra darbībā, paraugdemonstrējumi VRK kinologu darbā ar dienesta suņiem.