Valsts probācijas dienests (Alūksne, Gulbene)

Adrese

Lielā ezera iela 6, Alūksne

Norises laiks

08.05.2019.; 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Inese Pura, tālr.: 64307207, Anita Romānova, tālr.: 64307211

Pieteikšanās

Lūdzam iepriekš pieteikties, sazinoties ar iestādes kontaktpersonām.

Dalīties

Vērtīgi atcerēties

Aktivitātes laiks 50 min., iepriekš saskaņojot apmeklētāju laiku.

Pasākuma plānotais saturs

  • “Uzzini par mūsu darbu” – atraktīvā veidā tiks sniegts ieskats Valsts probācijas dienesta ikdienas darbā
  • “6 domāšanas cepures” – darbs grupās, kur jaunieši modelēs dažādus domāšanas veidus. Grupu darba prezentācija
  • Kopsavilkums par dzirdēto un atgriezeniskā saite no jauniešiem par Valsts probācijas dienestu un domāšanas veidiem