Valsts ieņēmumu dienests (Liepāja)

Adrese

Cukura iela 8/16, Liepāja

Norises laiks

10:00-13:00 | 08.05.2019.-09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Valerijs Sisenis, VID Muitas pārvaldes Liepājas ostas muitas kontroles punkta muitas virsuzraugs, tālr.: 67123983, e-pasts: valerijs.sisenis@vid.gov.lv  

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu uz MP.koordinacija@vid.gov.lv līdz 2. maijam.    

Dalīties

Vērtīgi atcerēties

Liepājas ostas MKP apmeklētājiem ir atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus.

Pasākuma plānotais saturs

Iecerētas ekskursijas divām grupām (pa vienai grupai dienā, iepriekš piesakoties). Būs iespēja iepazīties ar muitas amatpersonu darbu Liepājas ostas muitas kontroles punktā – vienā no Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktiem, kurā tiek nodrošināta visu no trešajām valstīm ievesto un uz tām izvedamo preču kontrole. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kā muitas kontroles procesā tiek iesaistīti dienesta suņi, un vērot arī paraugdemonstrējumus