Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”

Adrese

Rīgas iela 111, Salaspils

Norises laiks

12:00-16:00 | 08.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Ilze Zepa, mob. t.: 29130676, e-pasts: ilze.zepa@silava.lv

Pieteikšanās

Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz ilze.zepa@silava.lv

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Dalība darbnīcās (institūta pagalmā):
“Koki kā lauksaimniecības kultūra”, “Samēries ar koku”, “Ugunsgrēka ietekme uz mežu”, “Koki burciņās” un “Sēņu valstība”.
12:00 – 13:30 (četrām klašu grupām, grupā līdz 25 skolēniem) un
14:00 – 15:30 (četrām klašu grupām, grupā līdz 25 skolēniem)

Lekcijas:
13:00-14:00 Lekcija un ekskursija uz LVMI Silava Ģenētisko resursu centru/ laboratoriju. Lekcija “Priedes genoma noslēpumi”, kur zinātniece A. Voronova iepazīstinās ar savu pētījumu “Transponējamo elementu variāciju izpēte parastās priedes (Pinus sylvestris L.) gēnu rajonos”
15:00-16:00 Lekcija un ekskursija uz LVMI Silava Ģenētisko resursu centru/ laboratoriju. Lekcija “Mellenes!”, kur zinātniece A. Gailīte iepazīstinās ar savu pētījumu “Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte Latvijā”